بررسی نحوه تخصیص سهم دانشگاهها در اجرای نقشه جامع علمی

۲۴ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۱ کد : ۵۳۴۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۱
کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور طرح‌های کلی برای چگونگی تعیین سهم دانشگاه‌ها در اجرای نقشه جامع علمی کشور را بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۵۳ کارگروه مشورتی ستاد راه...
بررسی نحوه تخصیص سهم دانشگاهها در اجرای نقشه جامع علمی
کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور طرح‌های کلی برای چگونگی تعیین سهم دانشگاه‌ها در اجرای نقشه جامع علمی کشور را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۵۳ کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر منصور کبگانیان در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که به بررسی تعیین سهم دانشگاه ها در اجرای نقشه جامع علمی کشور اختصاص داشت،  عنوان شد رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» در دیدار خود در تیر ماه سال ۱۳۹۳ بر موضوع تعیین سهم هر یک از دانشگاه ها در اجرای نقشه جامع علمی کشور تاکید فرمودند و متعاقب این تاکید کارگروهی به همین منظور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
همچنین در این جلسه با توجه به ماموریت محول از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی «مد ظله العالی» در حکم صادره برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مهر ماه سال ۱۳۹۳ مبنی بر حفظ شتاب رشد علمی کشور، بر  طراحی و اجرای سهم دانشگاه‌ها در اجرای نقشه جامع علمی کشور تاکید شد.
تعیین سهم دانشگاه‌ها برای اجرای نقشه جامع علمی کشور ناظر به اولویت‌ها و اهداف بخش علم و فناوری و واگذاری برخی از اقدامات نقشه به دانشگاه‌ها برای اجرا خواهد بود که در این جلسه برای تحقق آن مدل‌ هایی پیشنهاد شد.
همچنین در این جلسه طرح‌های کلی برای چگونگی تعیین سهم دانشگاه‌ها در اجرای نقشه جامع علمی کشور مطرح و بر لزوم تعامل و مشارکت فعالانه دانشگاه‌ها در این خصوص تاکید شد و مقرر شد بررسی کارشناسی این موضوع در کارگروه تخصصی ادامه یابد.
در بخش پیش از دستور نیز گزارش پنجمین جلسه کارگروه اجرایی سازی سیاست‌ های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در حوزه علم و فناوری با موضوع پیگیری تحقق ۴ درصد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ارائه شد.
تعامل ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با انجمن‌های علمی موضوع دیگر پیش از دستور جلسه کارگروه بود که اعلام شد برگزاری جلسات  مستمر با انجمن‌های علمی مهم کشور که در حوزه اسناد ملی علم و فناوری مصوب ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور فعالیت دارند، آغاز شده و درصورت امکان از ظرفیت انجمن‌های علمی در بخش تنظیم و تدوین اسناد، ترویج نقشه جامع علمی و اسناد ذیل آن و همچنین رصد، پایش شاخص‌های علم و فناوری استفاده خواهد شد.