در دیدار معاون مرکز با سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ مطرح شد:

عوامل کلیدی همکاری علمی و پژوهش های مشترک ایران و آلمان

تعداد بازدید:۷۸۰
آقای دکتر عطالله کوهیان، معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی صبح روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ با آقای حمید نیکوحرف تمیز، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ، ملاقات کردند.
عوامل کلیدی همکاری علمی و پژوهش های مشترک ایران و آلمان

در این نشست، گزارشی کوتاه از همکاری های علمی آکادمیک اخیر با جمهوری فدرال آلمان، ارائه، و بر علاقه مندی دو کشور بر تداوم روابط علمی آکادمیک در راستای منافع دو ملت، همچنین بهره برداری از ظرفیت های همکاری علمی به صورت متقابل  تاکید شد.

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی از جمهوری فدرال آلمان به عنوان  یکی از کشور های هدف وزارت عتف برای توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی یاد کردند و ضمن اشاره بر وضعیت اجرای پروژه های مشترک پژوهشی بین محققان دو کشور؛ برنامه بورس مشترک وزارت عتف و موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) برای استفاده دانشجویان دکتری از فرصت های مطالعاتی؛ و نیز اجرای پروژه های کلان ملی با مشارکت وزارتخانه ها و سایر نهادهای همکار، بر ارتباط بسیار خوب همکاری های بین وزارت عتف و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان (BMBF)، و  علاقمندی دانشگاه های آلمان به ادامه همکاری با دانشگاه های کشورمان و جذب دانشجویان ایرانی؛  تداوم این روند، انعطاف پذیری و شکیبایی در ایجاد و استمرار همکاری های دانشگاهی دانستند.

آقای دکتر کوهیان، همچنین بر موضوع تداوم همکاری های پایدار بین محققان و پژوهشگران دو کشور، و بر نقش حمایتی وزارت امور خارجه کشورمان بر ضابطه مند بودن ارتباطات علمی میان محققان دو کشور،  استفاده از خدمات متخصصان، نخبگان ایرانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش داخلی به صورت کوتاه مدت؛ و نیز اعزام نمایندگان موسسات آموزشی و نهادهای تحقیقاتی دو کشور، برای انجام تعاملات علمی، پزوهشی تاکید نمودند.

آقای نیکوحرف، نیز از نقش سفارتخانه ها و نمایندگی های وزارت امور خارجه در خارج از کشور به منزله بستری برای ارائه کلیه خدمات به جامعه ایرانی یاد کردند. سرکنسول جدید کشورمان که در آینده ای نزدیک به هامبورگ اعزام خواهند شد، به علاقمندی مناسبات و همکاری های بین دو کشور و پیشرفت های اخیر برای گسترش این قبیل همکاری ها در مقایسه با روابط دیپلماتیک اخیر اشاره کردند. ایشان ضمن تاکید بر شاخص بودن تعداد ایرانیان مقیم هامبورگ، و جامعه علمی و متخصصان ایرانی مقیم در این شهر، اولویت بخشیدن به همکاری های علمی، پژوهشی و کاربردی، و ترغیب  و تشویق محققان دو کشور برای تداوم همکاری ها را از عوامل موثر در تثبیت روابط دو کشور دانست.