فایل سخنرانی مدعوین نشست دوره ای دانشگاه ها و پژوهشگاه های متولی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی

تعداد بازدید:۵۰۵
فایل سخنرانی مدعوین این نشست طی چند مرحله در سایت مرکز قرار می گیرد. (بخش اول)
فایل سخنرانی مدعوین نشست دوره ای دانشگاه ها و پژوهشگاه های متولی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی

برای ملاحظه و دریافت فایل سخنرانی آقای دکتر کوهیان معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی، آقای دکتر احمدی رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، آقای دکتر شاه حسینی مدیر بین الملل دانشگاه علم و صنعت(متولی همکاری علمی بین المللی با کشور آلمان) و آقای دکتر سیم چی مدیر بین الملل دانشگاه صنعتی شریف(متولی همکاری علمی بین المللی با کشور چین) فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل