چهاردهمین سمینار روابط بین الملل ISRI

تعداد بازدید:۳۸۲
این سمینار از ۷ لغایت ۹ آپریل ۲۰۲۰ با هدف تامل و بحث در خصوص مشکلاتجهانی، حقوق و امنیت بین المللی در قرن ۲۱ در هاوانا برگزار می شود.
چهاردهمین سمینار روابط بین الملل ISRI

برای کسب اطلاعات بیشتر وب سایت سمینار را ببینید:

http://www.isri.cu/