یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران

تعداد بازدید:۵۹۴
انجمن مهندسی شیمی ایران در روزهای ۲۷ الی ۲۹ سال ۱۳۹۹ یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران را برگزار میکند
یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش این کنگره  شیمی، مهندسی شیمی، نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنگره تماس بگیرید ویا صفحه اینترنتی آن را ببینید:

مکان برگزاری: فومن -  دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران
دبیر علمی کنفرانس: دکتر رضا ضرغامی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر سید مهدی شریفیان

تلفن تماس با دبیرخانه: 66022193-021 و 66042719-021

وب سایت: http://che.ir/


( ۲ )