دکتر سالار آملی:

اتخاذ استراتژی مشخص در شرایط کنونی منطقه و جهان

در نشست دوره ای دانشگاه ها و پژوهشگاه های متولی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی عنوان کرد
تعداد بازدید:۲۷۰
مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در راستای ارتقای سطح همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و حصول نتایج تاثیرگذار در پیشبرد و تحقق سیاست ها، اهداف و برنامه های علمی بین المللی و لزوم همفکری و برنامه ریزی در خصوص مباحث راهبردی و نقشه کلان همکاری ها در حوزه دانشگاه های متولی همکاری های علمی بین المللی با سایر کشورها، نشست دوره ای دانشگاه ها و پژوهشگاه های متولی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی را با حضور مدیران بین الملل دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مدیران و معاونان وزارت متبوع در سالن شهدای جهاد علمی برگزار کرد.
اتخاذ استراتژی مشخص در شرایط کنونی منطقه و جهان

در این نشست که روز یکشنبه 6 بهمن 1398 در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، اعضا با بیان چالش ها و سیاست های حاکم برهمکاری و فعالیت های کارگروه بر لزوم هماهنگی و تبادل اطلاعات تاکید نمودند. معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها با بیان دیدگاه ها و تجارب خود ، بر ظرفیت موجود در مراجع ملی در اجرای پروژه های کلان ملی تاکید کردند همچنین بازنگری مسئولیت و نقش ایشان در شرایط حساس کنونی، سیاست های تشویقی دانشگاه ها برای جذب دانشجوی خارجی، تاکید بر وجود نگاه ملی به موضوع همکاری های علمی در کارگروه های متولی، تاکید بر نقش دانشجویان به عنوان مهم ترین عناصر تعاملات بین المللی، برخورداری از انسجام در تعهدات و مسئولیت ها، تاکید بر نقش کمیسیون های مشترک بین دول و ارتباط کارگروه ها با روسای کمیسیونها و بهره مندی از فرصتهای اعطایی بر اساس سیاستهای چند جانبه آنها، تخصیص اعتبار مستقل، تشویق اعضای هیات علمی فعال به صورت مادی و معنوی از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه مباحث رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در خصوص چالش های سیاست توسعه تعاملات علمی بین المللی از طریق مراجع ملی منتخب و راهکارهای پیشنهادی ر ارائه نمودند. در این بخش بر تغییر پارادایم همکاری ها و نیاز به تفکر علمی، ساختار سازی و نظام نوآوری در سیاستهای علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، برون رفت از درون گرایی به برون گرایی، دیپلماسی علمی در دانشگاه ها، لزوم فرا تحلیل در بازنگری چالش های پیش روی همکاری و لزوم تنوع بخشی در ایجاد مراجع ملی تخصصی نیز تاکید شد.

استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاهها نتیجه تدوین نظام مرتبط و تعیین حوزه اختیارات و اولویت های لازم ، اعلام مواضع به مراجع علمی بر اساس شاخص های تعیین شده و تثبیت موقعیت و جایگاه دانشگاه های متولی خواهد بود.

همچنین جناب آقای دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل با بیان ارزشمند دانستن برخورد فکری موجود در جلسه، حرکت بالنده دانشگاهها را محصول بین المللی سازی دانشگاهها معرفی کرد. ایشان حرکت ارتباطات دانشگاهی به سمت و سوی شبکه جهانی دانایی را کلیدی نامید و ظهور و بروز و امکان دفاع از منافع ملی را منوط به تبعیت از این هنجار بین المللی در شبکه جهانی دانایی دانست.

ضرورت اتخاذ استراتژی مشخص در مقابله با شرایط حساس منطقه ای و جهانی، نظم در مناسبت بین المللی، تغییر پارادایم و تجزیه و تحلیلهای مویرگی، تخصیص اعتبار مستقل ملی علاوه بر بودجه بین الملل دانشگاهها، مفاهیم، رویکردها و روشهای نگاشت نهادی به مراجع ملی و برپایی نظام نوآور یادگیری و انتقال دانش و تاکید بر حضور مدیران بین الملل دانشگاهها به عنوان بازوهای بین المللی سازی دانشگاه ها از دیگر مواردی بود که رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی بر آن تاکید نمود.