مرحله داوری طرحهای مشترک ایران- ترکیه آغاز شد

تعداد بازدید:۱۸۹۹
مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه تبریز ضمن اعلام شروع مرحله داوری طرح های مشترک ایران و ترکیه، از انتخاب فهرست نهایی طرح ها در اسفند ۱۳۹۸ خبر داد.
مرحله داوری طرحهای مشترک ایران- ترکیه آغاز شد

دکتر سعید شجاعی، مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه تبریز گفت: با عنایت به استقبال خوبی که از فراخوان طرح های مشترک ایران و ترکیه به عمل آمد، دبیرخانه تصمیم به تمدید مهلت 10 روزه به منظور بارگذاری تعداد بیشتری از طرح ها در سامانه دریافت طرح های مشترک گرفت. در پایان مهلت مقرر و پس از بررسی های اولیه، 131 طرح برای ارزیابی به دبیرخانه طرح ها در ایران و ترکیه ارسال شد.
مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه تبریز گفت: داوری طرح ها از هفته اول دی 1398 آغاز شد. دانشگاه تبریز به عنوان متولی کارگروه ملی همکاری با ترکیه، بعد از ارزیابی های فنی و اولیه کلیه طرح های دریافتی، هر طرح در ایران توسط دو داور و در ترکیه ۳ داور  بررسی خواهد شد و بدین ترتیب هر طرح توسط ۵ داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  دکتر شجاعی افزود: تلاش کردیم برای تسهیل در نحوه انتخاب طرح ها، معیارهای داوری در ایران و ترکیه یکسان سازی شوند و به نظر می رسد با اتمام نتایج ارزیابی، تصمیم برای انتخاب طرح های نهایی با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین در انتخاب داوران ایرانی از پتانسیل تمام دانشگاههای ایرانی زیرمجموعه وزارت عتف  استفاده خواهد شد.
دکتر شجاعی همچنین گفت: بازه زمانی در نظر گرفته شده برای ارزیابی هیات داوران، پایان دی 1398 خواهد بود و کمیته ای مشترک از وزارت علوم کشورمان و شورای علم و فناوری ترکیه، طرح های منتخب مشترک را تا نیمه اسفند 1398 اعلام خواهند کرد.


( ۱ )