دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل با روسای دانشگاههای حلب و دمشق دیدار کرد

تعداد بازدید:۴۳۱
دکتر سالار آملی در این دیدار سه محور اساسی همکاری دانشگاهی میان ایران و سوریه را تشریح کرد
دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل با روسای دانشگاههای حلب و دمشق دیدار کرد

 محور اول، تبادل اعضای هیئت علمی برای گذراندن فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت در ایران می باشد. محور دوم عبارت است از تاسیس پژوهشکده تحقیقاتی مشترک به ویژه در رشته های کشاورزی، محیط زیست و فنی. رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی، محور سوم را تاسیس پارک علم و فناوری و مراکز رشد در کشور سوریه عنوان کرد و گفت: با احداث این پارک‌ها علم دانشگاه‌ها به ثروت تبدیل خواهد شد.
 دکتر محمد قباقیبی، رئیس دانشگاه دمشق با استقبال از پیشنهاد های ارائه شده گفت: باید تلاش کنیم سطح روابط علمی را به سطح روابط سیاسی برسانیم. خاک کشور ما با خون شهدای ایرانی عجین شده از این رو بر خود واجب می دانیم که در حوزه همکاری‌های علمی روابط بهتری داشته باشیم. وی آمادگی دانشگاه دمشق را را برای تاسیس پژوهشکده نانو تکنولوژی نیز اعلام کرد.
دکتر مصطفی افیونی، رئیس دانشگاه حلب نیز با استقبال از پیشنهاد های مطرح شده گفت: پیشنهادهای ارائه شده، پیشنهاد های واقعی و کاربردی است. ما بر اعزام استادان سوریه به جمهوری اسلامی ایران تاکید داریم. رئیس دانشگاه حلب، آمادگی خود را برای تاسیس پارک علم و فناوری مشترک اعلام کرد و گفت: تقاضا داریم ما را راهنمایی کرده تا چگونگی ساخت فناوری در سوریه را فرا بگیریم.
 دکتر سالار آملی با دکتر جلال جمعه، معاون دانشگاه معارف و دکتر حسین یوسف، مدیرکل موسسه تعلیم و تربیت اسلامی لبنان نیز دیدار کرد.
دکتر سالار آملی در دیدار با نمایندگان دانشگاه‌های لبنان گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشورهای منطقه آن است کهکه همه دانش آموزان به دنبال ورود به دانشگاه‌ها هستند حال آنکه بایستی برای برآوردن نیازهای جامعه و اینکه علم و فناوری در خدمت جامعه باشد، عده‌ای از دانش‌آموزان، فنون و حرف مختلف را یاد گرفته و وارد بازار کار شوند.  رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی در این دیدارهمچنین گفت: علم تنها سودمند نیست بلکه راه های تبدیل علم به فناوری و ثروت را نیز باید کشف کرده و به کار بگیریم. دکتر سالار آملی با عنایت به این مسائل گفت: ما می‌توانیم دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت فنی و حرفه‌ای را برای دانش آموزان مدارس لبنان طراحی کرده و اجرا کنیم و از این مسیر، دانش‌آموزان را برای رفع نیازهای جامعه لبنان تربیت کنیم. از طرف دیگر، آمادگی خود را برای تاسیس پارک علم و فناوری در لبنان به منظور تبدیل علم به ثروت اعلام می کنیم. 
مدیرکل موسسه تعلیم و تربیت اسلامی و همچنین معاون دانشگاه معارف در این دیدار از دکتر سالار آملی برای سفر به لبنان دعوت به عمل آوردند.