بازدید هیأت عراقی از دانشگاه علم وصنعت ایران

۲۷ مهر ۱۳۹۵ | ۰۹:۰۷ کد : ۵۱۸۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۱۱
ه گزارش دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی، روز یکشنبه مورخ 25 مهر ماه 1395، هیأتی از وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی عراق در دانشگاه علم و صنعت ایران حضور پیدا کردند و با دکتر برخورداری رئی...
بازدید هیأت عراقی از دانشگاه علم وصنعت ایران
 هیأتی از وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی عراق در دانشگاه علم و صنعت ایران حضور پیدا کردند و با دکتر برخورداری رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو نمودند.

در این جلسه هیأت عراقی متشکل از سرکار خانم زاهده رایزن فرهنگی سفارت عراق، آقای دکتر سلام حسن خونشاو، معاون علمی بین‌الملل وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق (رئیس هیأت)، دکتر غسان حمید عبدالمجید، مدیر کل پژوهش‌های وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق، دکتر اسعد غنی جهاد، مدیر کل امور مالی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق، علی رزوقی حسین، مدیر اداره آموزش‌های غیر‌انتفاعی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های های علمی عراق با دکتر برخورداری رئیس دانشگاه، دکتر نصیری مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست، دکتر سیدین معاون اداری و پشتیبانی، دکتر محمدی، معاون پژوهش و فناوری، دکتر شریعت معاون فرهنگی و دکتر هادی‌شهریار شاه‌حسینی مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی با حضور دکتر دکامین مدیر اداره روابط عمومی و کارشناسان دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی در خصوص همکاری‌های علمی دو جانبه گفتگو و مذاکره نمودند. دکتر برخورداری به عنوان خوشامدگوئی به بازدیدهای دو جانبه‌ای که تاکنون از طرف هیأت‌های متعددعراقی و مسئولین دانشگاه علم و صنعت ایران به دانشگاههای عراقی انجام شده است اشاره نمودند و آمادگی دانشگاه در مورد تبادل دانشجو و بررسی درخواست‌های فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاههای عراق اعلام نمودند.

معاون علمی بین‌الملل وزارت آموزش عالی عراق نیز ضمن اظهار افتخار و خرسندی جهت حضور در دانشگاه علم و صنعت ایران به تأکید وزارت آموزش عالی عراق جهت همکاری علمی با دانشگاههای ج. ا. ایران منجمله دانشگاه علم و صنعت اشاره نمودند.

سپس هر یک از اعضاء هیأت عراقی در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی سؤالات و پیشنهادات و درخواست‌ راهکارهائی را در مورد مشارکت اساتید ایرانی و عراقی در مورد ارائه مقاله‌ها و طرح‌های پژوهشی مشترک، چگونگی پذیرش دانشجوی دکتری، چگونگی حضور دانشگاههای عراقی در سیستم‌های رتبه‌بندی با توجه به تجارت دانشگاه علم و صنعت و احراز رتبه، مطرح نمودند که به ترتیب توسط آقایان دکتر محمدی، دکتر سیدین، دکتر شاه‌حسینی توضیح داده شد.

دکتر شریعت ضمن اشاره به تعدد همکاری‌های علمی دانشگاه با دانشگاههای مختلف جهان و اهمیتی که دانشگاه به همکاری علمی با دانشگاههای عراق قائل است، اظهار داشتند همکاری علمی با دانشگاههای عراق فراتر از پذیرش دانشجوی عراقی است و اظهار امیدواری نمودند با سفرهای زیارتی اساتید زمینه بسط ارتباطات فرهنگی و اجتماعی جوامع دانشگاهی دو طرف فراهم آید. ایشان همچنین با اشاره به ویژگی‌های جامع بودن پردیس اصلی دانشگاه علم و صنعت ایران از نظر امکانات علمی، ورزشی، رفاهی اظهار داشتند دانشجویان عراقی در دانشگاه علم و صنعت ایران یک فضای دانشگاهی جامعی را تجربه می‌کنند.

سپس دکتر هادی شهریار شاه‌حسینی توانمندیهای علمی و فناوری دانشگاه علم و صنعت را در عرصه داخلی و بین‌المللی توضیح دادند و در پایان با جمع بندی‌مطالب ارائه شده و ارائه هدایای یادبود به هیأت عراقی، جلسه گفتگو و مذاکره پایان پذیرفت.

شایان ذکر است وزارت تکنولوژی و فنون و وزارت علوم عراق پس از ادغام به وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق تبدیل شده است.​​


( ۱ )