کارگاه های آموزشی سازمان ۲۰۲۰

تعداد بازدید:۶۳۴
تقویم کارگاه های آموزشی سازمان ICGEB در سال ۲۰۲۰ منتشر شد
کارگاه های آموزشی سازمان ۲۰۲۰

برای ملاحظه کارگاه های این سازمان لینک زیر را ببینید.

https://www.icgeb.org/activities/meeting-and-course