دومین جلسه کار گروه آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد

تعداد بازدید:۵۱۲
دومین جلسه این کارگروه با هدف بررسی و تصویب دستور العمل داخلی و کاربرگهای مربوط به تشکیل شعب مشترک دانشگاهی و روند تاسیس مرکز تحقیقات غرب آسیا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به ریاست آقای دکتر سالار آملی در سالن مفتح وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد .
دومین جلسه کار گروه آئین نامه اجرائی  بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد

دومین جلسه کار گروه آئین نامه اجرائی بند الف ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص تشکیل شعب مشترک دانشگاهی به ریاست آقای دکتر سالار آملی و باحضور نمایندگانی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر گسترش آموزش عالی و مرکز همکاریهای علمی و بین المللی در روز دوشنبه  13 آبان ماه در سالن مفتح وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد .

در ابتدا، آقای دکتر سالار آملی ضمن خیرمقدم به اعضا، به اهمیت هماهنگی در تعاملات بین المللی با توجه به شرایط پیچیده سیاسی اشاره کرد و بر نقش مهم کار گروه در تسهیل فرآیندهای حقوقی و عملیاتی مربوط به راه اندازی شعب مشترک دانشگاهی در داخل کشور تاکید کرد. پس از آن، دستور العمل داخلی کار گروه  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید.

در بخش دوم جلسه، رئیس و معاون بین الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گزارشی از فرآیند تاسیس مرکز تحقیقات غرب آسیا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری مرکز منطقه ای فلات تبت آکادمی علوم چین ارائه دادند و خواستار مساعدت کار گروه در خصوص رفع چالشهای مربوط به  انتقال منابع مالی و تجهیزات آزمایشگاهی و ورود محققان و اساتید خارجی مربوط به مرکز فوق شدند. در خاتمه جلسه قرار شد تسهیل گری فرآیندهای عملیاتی مربوط به راه اندازی شعب مشترک دانشگاهی در جلسه آینده کار گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.


( ۱ )