دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی

تعداد بازدید:۶۲۰
دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی امروز با حضور قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و ۱۶ دانشگاه از کشورهای مسلمان در دانشگاه پیام نور آغاز برگزار شد
دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی

دکتر سالار آملی در این نشست با اشاره توانمندی های آموزش عالی کشورمان بخصوص در حوزه های بین المللی و بین المللی سازی آموزش عالی، شبکه سازی را پایه بین المللی کردن آموزش عالی عنوان کردند وی همچنین همکاری با دانشگاه های مجازی جهان اسلام را اولویت اول این شبکه  دانست و بر آمادگی دانشگاه های مجازی کشورمان برای همکاری متقابل و چند جانبه با دانشگاه های مجازی جهان اسلام تاکید نمودند.

در پایان این جلسه لوح تقدیر کامستک از دکتر نجفی با حضور نماینده کامستک و دکتر سالار در خصوص تقدیر از فعالیت های شبکه به ایشان تقدیم شد.

شایان ذکر است  شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی، آموزش مجازی برای داوطلبان جهان اسلام را برنامه ریزی و اجرا می نماید.