دکتر حسین سالارآملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل:

ظرفیت های علمی و نیروی انسانی، پشتوانه مطمئن جامعه دانشگاهی ایران در چرخه جهانی دانایی است

تعداد بازدید:۳۶۴
شانزدهمین نشست مشورتی معاونان، مدیران روابط بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی پژوهشی و پارک های علم و فناوری با حضور دکتر سالار آملی، رییس دانشگاه نوشیروانی، روسا و معاونان بین الملل دانشگاهها در دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار شد.
ظرفیت های علمی و نیروی انسانی، پشتوانه مطمئن جامعه دانشگاهی ایران در چرخه جهانی دانایی است

دکتر سالار آملی در افتتاحیه شانزدهمین نشست معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه هاو پژوهشگاه‌های کشور گفت: روند حاکمیت قوانین بومی بر سرنوشت خودشان کاهشی و در مقابل، روند حاکمیت قوانین بین المللی افزایشی است. دنیای آینده در حال گذر به فضایی است که نقش آفرینان و هنجارسازان بین‌المللی تاثیر گذار خواهند بود. اگر ما در این هنجار سازی بین المللی حضور نداشته باشیم، بازیگران بین المللی دیگر برای ما قوانین و هنجارها را تدوین خواهند کرد. آنچه در محیط بین‌المللی  علم در حال رخ دادن است، شکل گیری شبکه دانایی جهانی است که تاثیر و تاثرات متقابل بین محیط داخلی و بین المللی را شکل می دهد. کشورها بر اساس ظرفیت بومی خود در این شبکه حضور پیدا می کنند.

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی افزود: کشورها در چرخه دانایی جهانی به سه دسته تقسیم می‌شوند: کشورهای پیشرو ،کشورهای رهرو و کشورهای جا مانده. برای حفظ حقوق ملت و برای حضور در چرخه دانایی جهان ناگزیر هستیم که در رده کشورهای پیشرو باشیم چرا که بازیگران اصلی صحنه دانایی جهانی، کشورهای پیشرو و رهرو خواهند بود. دکتر سالار آملی در تحلیل فضای کنونی چرخه دانایی جهانی تاکید کرد: جامعه علمی و دانشگاهی بایستی به این موضوع توجه کند که در مرحله گذار از پارادایم های فعلی هستیم و اکنون در چرخه دانایی، شبکه ای شدن همکاری های کشورها و جوامع علمی اهمیت ویژه پیدا می‌کند. در این چرخه، کشورها با توجه به ظرفیت‌های داخلی، توانمندی بازی در صحنه بین المللی را دارند و با هوشیاری ملی می توانند بخشی از هنجارسازی بین المللی را بر عهده بگیرند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: ایران با داشتن چهار خصوصیت مهم شامل نیروی انسانی توانا،رشد علمی مناسب، علاقه فردی، جمعی و ملی به علم آموزی و دوری سیستم داخلی علمی از فساد، ظرفیت خوبی برای هنجارسازی های چرخه دانایی جهانی را دارد.

 دکتر سالار آملی در این نشست به تعاملات علمی ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر حدود هفت پروژه به ارزش یک میلیون یورو با اتحادیه انجام شد. در شورای تحقیقات اروپا نیز حدود ۴۰۰ نفر ایرانی حضور دارند. شرکت ۳۶۷ عضو هیات علمی، پژوهشگر و دانشجوی دکتری ایرانی در همکاری با برنامه ماری کوری یکی دیگر از ابعاد همکاری های علمی ایران و اتحادیه اروپا است. تحلیل این همکاری ها  به معنای ظرفیت جامعه علمی ایران برای هنجار سازی در شبکه دانایی جهانی است. پروژه‌های مشترک دانشگاه های کشور در چهار سال اخیر ، سالیانه۲۴ درصد رشد داشته و به ۴۶۶ مورد افزایش یافته است که نشان از توانمندی بازیگری جامعه علمی در شبکه جهانی است.

 دکتر سالار آملی گفت: در دو سال اخیر، میزان رشد مقالات مشترک با دانشگاه‌های دیگر دنیا نسبت به تعداد مقالاتISI پیشی گرفته است و این یکی از کلیدی ترین شاخصه ها برای  تحلیل ظرفیت های ایران برای حضور در شبکه جهانی است.

شایان ذکر است شانزدهمین نشست مشورتی معاونان و مدیران روابط بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری امروز با حضور دکتر سالار آملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سه دستور کار ویژه در قالب سه نشست تخصصی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

 بررسی راه کارهای تقویت همکاری با سازمان های تخصصی علمی بین المللی ،بحث و گفتگو در باره آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه و بررسی نحوه راه اندازی اتاق همکاری های علمی در دانشگاه های معتبر غیرایرانی از عمده مباحث مطروحه در این نشست بود.