فراخوان (COMSTECH) برای جوائز ریاضی و فیزیک و علم و فناوری ۲۰۱۹

تعداد بازدید:۲۸۴
فراخوان کمیته دائم همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) درخصوص جوائز این سازمان در رشته های ریاضی و فیزیک و علم و فناوری در سال ۲۰۱۹
فراخوان (COMSTECH) برای جوائز ریاضی و فیزیک و علم و فناوری ۲۰۱۹

آخرین مهلت برای ارسال فرم درخواست 30 اکتبر 2019 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.

همچنین فرم درخواست برای دانلود در آدرس زیر موجود است.http://comstech-org/ 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

( ۱ )