۲۶ مهرماه ۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال طرحهای علمی مشترک ایران-ترکیه

تعداد بازدید:۴۸۵
پیرو انتشار فراخوان برای ثبت و بارگذاری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی مشترک ایران و ترکیه از تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸، یادآوری می نماید آخرین مهلت استفاده از این فرصت علمی تا ۲۶ مهر ماه سال جاری خواهد بود.
۲۶ مهرماه ۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال طرحهای علمی مشترک ایران-ترکیه

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به نشانی الکترونیکی دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه تبریز مراجعه نمایید

int.tabrizu.ac.ir/en/secretariat-of-scientific-cooperation-of-iran-and-turkey/


( ۵ )