نشست معاونان بین الملل دانشگاه های منتخب به میزبانی دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار می شود

تعداد بازدید:۴۶۶
نشست مشورتی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری منتخب کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در ۱۰ مهر برگزار می شود.
نشست معاونان بین الملل دانشگاه های منتخب به میزبانی دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار می شود

دکتر عطاء اله کوهیان، معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی گفت: این نشست که با حضور آقای دکتر سالار آملی، رییس دانشگاه نوشیروانی بابل و مدیران  و معاونان بین الملل دانشگاههای منتخب کشور برگزار می شود، سه دستور کارویژه اصلی خواهد داشت که در قالب سه نشست تخصصی برگزار خواهد شد.

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی افزود: با عنایت به گستردگی عضویت وزارت متبوع و دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته در نهادهای تخصصی علمی بین المللی، اولین دستور کار نشست پیش رو، بررسی راه کارهای تقویت همکاری با سازمان های تخصصی علمی بین المللی خواهد بود. از این رو سعی خواهیم کرد در رایزنی با معاونان و مدیران بین الملل، نسخه اولیه آیین نامه اجرایی نحوه همکاری با این سازمان ها را تدوین کنیم.

ایشان افزود: در دستور ویژه و دوم این نشست، به بحث و گفتگو در باره آیین نامه اجرایی بند الف ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه خواهیم پرداخت و از نظرات و پیشنهادهای دانشگاه ها در خصوص نحوه تاسیس و راه اندازی شعبات مشترک در داخل ایران استفاده خواهیم برد. دکتر کوهیان از بررسی نحوه راه ­اندازی اتاق همکاری­های علمی در دانشگاه­های معتبر غیرایرانی به عنوان دستور سوم نشست یاد کرد و گفت: دانشگاه های پیشرو با بیان تجربیات و دستاوردهای خود در این حوزه، آنها را به دیگر دانشگاه ها منتقل خواهند کرد و امیدواریم این مراکز که به صورت متقابل در دانشگاه های کشورمان و دانشگاه های معتبر غیر ایرانی راه اندازی می شوند، نقطه کانونی ایجاد، تقویت و گسترش همکاری های علمی آکادمیک باشند.


( ۲ )