سی و چهارمین جلسه شورای ملی هماهنگی همکاریهای علمی بین المللی برگزار شد

تعداد بازدید:۲۸۹
سی و چهارمین جلسه شورای ملی هماهنگی همکاریهای علمی بین المللی با حضور معاونان بین الملل و نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و آیسسکو، دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز مطالعات همکاریهای علمی و بین المللی و شبکه مجازی دانشگاههای جهان اسلام به ریاست دکتر سالار آملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه سوم مهر ماه ۱۳۹۸ در محل مرکز برگزار شد .
سی و چهارمین جلسه شورای ملی هماهنگی همکاریهای علمی بین المللی برگزار شد

در آغاز جلسه، دکتر سالار آملی ضمن خیر مقدم به اعضا، اهمیت ایجاد هماهنگی در آموزش عالی و علم و فناوری با توجه به شرایط جدید جامعه جهانی  را تشریح کرد. پس از آن، اعضای جلسه  فعالیتهای جاری بین المللی حوزه های کاری خود را  مطرح کردند و موضوعاتی در باره جذب دانشجویان خارجی، پروژه های مشترک بین المللی،  اجلاس روسای دانشگاههای اتحادیه خزر، همایش  بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم ها، دومین مجمع دانشگاههای مجازی جهان اسلام، روز علم ایران و آلمان، همایش دیپلماسی آموزشی با تاکید بر آموزش پناهندگان و نشست مدیران منتخب بین الملل در بابل  و....  مطرح شد.

در بخش دوم این جلسه، آئین نامه اجرائی بند الف ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و اعضا در خصوص مفاد آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.  با توجه به اهمیت موضوع قرار شد بررسی تجارب شعب دانشگاهی در جلسه آینده شورا مطرح شود.

لازم به ذکر است شورای ملی هماهنگی همکاریهای علمی و بین المللی یک کار گروه بین دستگاهی و ملی است که در آن مسئولین و نمایندگان ذیربط حوزه های مرتبط با تعاملات بین المللی در آموزش عالی عضویت دارند.  وظیفه اصلی این شورا، سیاست گذاری، ایجاد هماهنگی ، نظارت  و ارزیابی  همکاریهای علمی و بین المللی در حوزه آموزش عالی است.