همایش چینه شناسی و باستان زمین شناسی پونتو کاسپین

تعداد بازدید:۲۱۵
همایش چینه شناسی و باستان زمین شناسی پونتو کاسپین با حضور ۳۹ متخصص خارجی از تاریخ ۱۹ مهر الی ۲۲ مهر ماه در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار خواهد شد.
همایش چینه شناسی و باستان زمین شناسی پونتو کاسپین

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش مراجعه نمایید:

http://www.avalon-institute.org/inqua/meeting_next.php