دوره تکمیلی پژوهشی مرکز علوم و فناوری NAM برای سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹

تعداد بازدید:۶۴۷
مرکز علوم و فناوری NAM دوره تکمیلی پژوهشی ذیل را با هدف بهره‌مندی متخصصین کشور از امکانات سازمان‌های تخصصی در کشور نیجریه برگزار می نماید: Joint NAM S&T Centre – NABDA Visiting Expert Fellowship Programme: Call for Applications for ۲۰۱۹-۲۰ (Term – II)
دوره تکمیلی پژوهشی مرکز علوم و فناوری NAM برای سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹

این دوره پژوهشی برای بازه زمانی یک تا سه ماهه با همکاری آژانس توسعه ملی بیوتکنولوژی NABDA نیجریه به‌منظور ارتقای مهارت‌های تحقیقاتی، تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد یک شبکه‌ میان محققان کشور نیجریه و سایر کشورهای درحال توسعه در آن کشور برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  فایل پیوست و یا وب سایت  http://www.namstct.orgمراجعه نمایند.


لینک دانلود فایل