بازدید رایزن فرهنگی و وابسته زبانی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس

۰۳ آذر ۱۳۹۴ | ۲۲:۴۱ کد : ۴۹۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۴
رایزن فرهنگی و وابسته زبانفرانسه در تهران، روز چهارشنبه مورخ 27/08/1394 از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس بازدیدو با مقامات این دانشکده در خصوص توسعه همکاریهای آموزشی- فرهنگی رایزنی کردند. دک...
بازدید رایزن فرهنگی و وابسته زبانی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس
رایزن فرهنگی و وابسته زبانفرانسه در تهران، روز چهارشنبه مورخ 27/08/1394 از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس بازدیدو با مقامات این دانشکده در خصوص توسعه همکاریهای آموزشی- فرهنگی رایزنی کردند.

دکتر خاجی، مدیر دفتر همکاریهای علمی بین­المللی از تصمیم دانشگاه تربیت مدرس جهت عضویت در آژانس دانشگاه­های فرانسه­زبان و آمادگی بعضی از دانشکده­های این دانشگاه جهت توسعه همکاری علمی با دانشگاه­های فرانسه خبر داد. همچنین، دکتر غلامحسین زاده، رئیس دانشکده علوم انسانی پیشنهاد همکاری بلندمدت در حوزه زبان و ادبیات فارسی و زبان فرانسه، و گذراندن دوره­ های فرصت مطالعاتی دانشجویان فرانسوی در رشته­های شرق­شناسی، زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران در این دانشگاه را مطرح نمود. طرف فرانسوی نیز از توسعه همکاری بین ­المللی استقبال کرده و به ماموریت بزرگ روسای برخی از دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی فرانسه در سفر به ایران در سال آینده میلادی و بازدید از دانشگاه تربیت مدرس اشاره کردند. رایزن فرهنگی فرانسه در جمهوری اسلامی ایران، همکاری مشترک برای برگزاری نشست تخصصی زبان فرانسه، و برگزاری همایش بین­ المللی شهر سبز را به این دانشگاه پیشنهاد کرد. در نهایت، طرفین بر توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی بین­ المللی دوجانبه تاکید و دیدگاه­های خود را بیان نمودند.