دکتر حسین سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل:

وضعیت انتخاب پروژه های تحقیقاتی برگزیده ایران و آلمان

تعداد بازدید:۱۱۵۵
در پی انتشار اولین فراخوان مشترک همکاریهای پژوهشی تحقیقاتی میان ایران و آلمان و جمع آوری بیش از ۱۵۰ طرح پیشنهادی، آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی، از وضعیت انتخاب پروژه های تحقیقاتی برگزیده خبر داد.
وضعیت انتخاب پروژه های تحقیقاتی برگزیده ایران و آلمان

با پایان یافتن فرصت استفاده از فراخوان مشترک همکاریهای پژوهشی میان استادان و محققین ایرانی و آلمانی در چارچوب همکاری های بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت آموزش و تحقیقات آلمان (MSRT BMBF Joint call for Moblilty)، در 26 فروردین سال جاری و جمع آوری طرح های پیشنهادی بیش از 150 پژوهشگر ایرانی، آقای دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی، اعلام نمود بر اساس نشست های کمیته داوران که به منظور ارزیابی طرح‌ها در دانشگاه علم و صنعت ایران به نمایندگی وزارت عتف و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان، بر اساس اولویت های پژوهشی و به صورت جداگانه طی ماه های اخیر برگزار شده؛ نتایج داوری ها و امتیاز دهی طرح های پژوهشی محققان ایرانی انجام شد.

قائم مقام وزیر علوم در امور همکاری های علمی بین المللی تاکید کرد نتایج این داوری ها با طرف آلمانی مورد تبادل قرار گرفته و لازم است در نشستی مشترک با وزارت آموزش و تحقیقات آلمان، مورد انتخاب نهایی قرار گیرد. به لحاظ اهمیت موضوع، امید است این نشست مشترک با حضور نمایندگان دو کشور ، بزودی برگزار و نتایج داوری به پژوهشگران اعلام شود.  


( ۶ )