با هدف بررسی و توسعه همکاریهای علمی بین المللی:

نشست مشترک وزارت علوم، دانشگاه ها و سفرای کشورهای مقیم به میزبانی وزارت علوم برگزار می شود.

تعداد بازدید:۸۵۲
نشست مشترک وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روسای دانشگاه های متولی کارگروه های ملی همکاری های علمی بین المللی و سفرای چند کشور به میزبانی وزارت علوم در روز دوشنبه، ۱۴ مرداد برگزار می شود.
نشست مشترک وزارت علوم، دانشگاه ها و سفرای کشورهای مقیم به میزبانی وزارت علوم برگزار می شود.

دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی گفت: امروزه در شرایط خاصی از تعاملات علمی بین المللی قرار گرفته ایم. از یک سو، ظرفیت های جامعه علمی کشورمان برای تبادل دانش و فناوری توسعه چشمگیری یافته است و از سوی دیگر، چالش هایی فراروی کنش گران علمی برای توسعه و تقویت تعاملات قرار دارد. ایستایی در این وضعیت، هم برای شرایط فعلی و هم برای آینده تعاملات علمی بین المللی اثراتی منفی به دنبال خواهد آورد. از این رو، مرکز همکاریهای علمی بین المللی، با هدف فراهم آوردن فرصت تعامل میان روسای دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، کنش گران علم و فناوری و نمایندگی های کشورهای خارجی، نشست های رایزنی علمی را به صورت متناوب برگزار می کند تا از این مسیر، فصول جدیدی را برای توسعه همکاری ها باز کرده و با بررسی چالش ها نیز به رفع آنها اقدام نماید.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در این سلسله نشست ها افزود: با عنایت به اهمیت و جایگاه تعاملات علمی بین المللی در برنامه های وزارت علوم و همچنین شخص وزیر محترم علوم، این نشست با حضور ایشان، معاونان وزارت، روسای حدود 30 دانشگاه  بزرگ که متولی کارگروه های ملی همکاری های علمی بین المللی هستند، برگزار خواهد شد. همچنین حدود 10 سفیر  و مسئولان علمی سفارت خانه های مقیم تهران در این نشست حضور خواهند یافت.

دکتر سالار آملی گفت: مهمترین محورهایی که قرار است در این نشست به آنها بپردازیم عبارتند از حفظ و توسعه بسترهای ارتباط علمی - فناوری، ایجاد دوه های مشترک و تاسیس دانشگاه های مشترک، تبادل استاد و دانشجو برای استفاده از فرصت های مطالعاتی، انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و چالش های احتمالی و پیش رو، در ضمن انتظارات متقابل  دانشگاهیان ما از جامعه های علمی کشورهایی هدف همکاری ،  به بحث گذاشته می شود.


( ۱ )