قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل:

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می تواند قطب همکاری های فناوری - بین المللی شود

تعداد بازدید:۵۸۹
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل درجلسه مشترک با رییس و هیات رییسه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، خواستار تبدیل این سازمان به قطب همکاری های فناوری - علمی بین المللی، شد.
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می تواند قطب همکاری های فناوری -  بین المللی شود

دکتر حسین سالار آملی صبح سه شنبه 8 مرداد ماه 98در جلسه ای که به منظور بررسی راهکار های گسترش همکاری های علمی بین المللی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در مجتمع انقلاب سازمان پژوهش ها برگزار شد، ضمن استقبال از نگاه بین المللی مدیران این سازمان، خواستار تدوین برنامه میان مدت برای تبدیل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به قطب همکاری های علمی بین المللی شد. سالار آملی ضمن اشاره به اینکه سازمان پژوهش ها مرجع ملی همکاری با شش سازمان علمی بین المللی در کشور است، ظرفیت های انسانی و زیرساختی این سازمان برای حرکت در مسیر تبدیل شدن به قطب همکاری های بین المللی را مناسب دانست و گفت:« نگاه به سازمان پژوهش ها از بدو تاسیس این بوده که این سازمان کارکردی بین المللی داشته باشد.» قائم مقام وزیر علوم لزوم درک تغییرات پارادایمی در حوزه علوم و فناوری را یادآور شد و گفت: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مانند سازمان پژوهش ها،  برای روزآمدی و هماهنگی با تحولات حوزه های مختلف علوم و فناوری، بایستی مسیر بین المللی شدن را در پیش بگیرند.

       سالار آملی همچنین از تدوین آیین نامه همکاری با سازمان های علمی بین المللی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت که این آیین نامه، همکاری های ستادی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور با سازمان ها و مجامع علمی بین المللی را نظام مند  و برنامه دار خواهد کرد.  

دکتر علیرضا عشوری، رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی نیز با استقبال از تدوین برنامه بین المللی شدن سازمان پژوهش ها گفت: راهکارهای گسترش همکاری های علمی بین المللی با توجه به شرایط کنونی کشور را بررسی خواهیم کرد.  دکتر عشوری ضمن برشمردن ظرفیت های زیرساختی سازمان، بر میزبانی از شرکت های فناوری خارجی اعلام آمادگی  نمود و  تاکید کرد: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی طی سال های اخیر محصولات دانش بنیان مختلف را تولید و تجاری سازی کرده که می تواند آنها را به خارج کشور از جمله کشورهای منطقه صادر کند.

در این جلسه که با حضور معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی و معاونان سازمان پژوهش ها و دبیر مرکز منطقه ای انتقال فناوری کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار شد، فعالیت های علمی بین المللی سازمان نیز بررسی شد. استفاده از ظرفیت نهادهای بین المللی در قالب کمک های توسعه ای برای توسعه آموزش در منطقه با محوریت ایران، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج در سازمان پژوهش ها، توسعه طرح های مشترک تحقیقاتی، فعال تر شدن فوکا پوینت های مستقر در سازمان و تشکیل شورای سیاتگذاری تعاملات بین المللی از مهمترین مسائلی بود که بحث و بررسی شد.