نشست هم اندیشی دانشگاه های ایران و هیات وزارت تحصیلات عالی افغانستان برگزار شد

تعداد بازدید:۶۶۹
نشست هم اندیشی و تبادل نظر برخی از دانشگاههای ایران با هیات بلند پایه وزارت تحصیلات عالی افغانستان به منظور اولویت بندی همکاری های آکادمیک و تدوین نقشه راه تعاملات علمی به میزبانی وزارت علوم برگزار شد.
نشست هم اندیشی دانشگاه های ایران و هیات وزارت تحصیلات عالی افغانستان برگزار شد

دکتر کوهیان، معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی با استقبال از حضور هیات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در تهران گفت: استقبال دانشگاه های ایرانی از هیات های علمی کشور افغانستان و حضور و مشارکت در رنگ در نشست های که با حضور هیات های افغانی برگزار می شود، نشان می دهد که همکاری های علمی با افغانستان از اولویت و جایگاه ویژه ای در نزد دانشگاه های ایران برخوردار است. معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی افزود: هدف سفر هیات افغان در این برهه به منظور تدوین برنامه اجرایی همکاری های علمی است به همین منظور مرکز همکاری های علمی بین المللی طیف متنوعی از دانشگاه ها را برای حضور در این نشست دعوت کرده است تا همکاری ها جامع تر باشد.

در ادامه نشست، نمایندگان دانشگاهها ضمن معرفی ظرفیت های علمی خود برای همکاری به ذکر برنامه های خود پرداختند. توسعه همکاری ها در حوزه تبادل فرصت های مطالعاتی، انجام طرح های مشترک، استاد راهنمای مشترک، دوره های مشترک آموزشی و انتشار مجلات مشترک از مهمترین محورهای این نشست بود.

شایان ذکر است هیات وزارت تحصیلات عالی افغانستان به ریاست امور عمومی و انسجام وزارت و با حضور رییس اداره روابط خارجی و مدیر کل دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی برای سفری چند روزه به تهران سفر کرده اند.


( ۱ )