برگزاری نشست کارگروه همکاریهای علمی ایران و افغانستان در سازمان امور دانشجویان

تعداد بازدید:۴۶۰
با حضور هیاتی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان و سفارت این کشور در تهران در سازمان امور دانشجویان، نشست کارگروه همکاری علمی دو کشور برگزار و در خصوص تعیین محورهای همکاریهای مشترک تبادل نظر شد.
برگزاری نشست کارگروه همکاریهای علمی ایران و افغانستان در سازمان امور دانشجویان

نشست کارگروه همکاری علمی ایران و افغانستان روز یکشنبه با حضور دکتر علم، معاون امور دانشجویان داخل و دکتر علیزاده ، مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی از سوی سازمان امور دانشجویان و آقای شهید زاده از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان و نمایندگانی از سفارت این کشور در تهران برگزار و محورهای همکاری علمی دو کشور در سال های آتی مشخص شد.

در این نشست که دکتر عطاالله کوهیان معاون رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم و کارشناسانی از این مرکز نیز حضور داشتند، زمینه های همکاری علمی ایران و افغانستان در زمینه آموزش مدرسان افغانستانی در ایران، تحصیل دانشجویان افغانستانی در ایران به شکل بورسیه و پرداخت شهریه و همکاری های پژوهشی و بین دانشگاهی تبادل نظر شد.

در جلسه مذکور محورهای همکاری مشخص شد و با ذکر زمان بندی مشخص و تعهدات طرفین، زمینه های تقویت فزاینده همکاری علمی دو کشور فراهم شد.