فراخوان شرکت در کنفرانس مهندسی بوداپست SEFI ۲۰۱۹

تعداد بازدید:۵۵۷
کلیه مدیران دانشگاه ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته های فنی مهندسی می توانند در این کنفرانس شرکت نمایند.
فراخوان شرکت در کنفرانس مهندسی بوداپست SEFI ۲۰۱۹

این کنفرانس که در تاریخ 98/6/25 در دانشگاه فنی و اقتصاد بوداپست برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی  http://www.sefi2019.eu/Welcome  مراجعه بفرمایید.