نامزدهای منتخب بورس کوتوتل ایران و فرانسه مشخص شدند

تعداد بازدید:۱۷۹۴
۱۶ دانشجوی دکتری برای استفاده از بورس کوتوتل ایران و فرانسه به پاریس اعزام خواهند شد.
نامزدهای منتخب بورس کوتوتل ایران و فرانسه مشخص شدند

دکتر کوهیان، معاون مرکز همکارییهای علمی بین المللی گفت: با پایان فراخوان ثبت نام بورس دوره های مدرک دوگانه دکترای  ترددی (بورس کوتوتل) و ثبت نام 66 داوطلب، کمیته ارزیابی، 16 دانشجوی دکتر ی ایرانی را واجد برخورداری از بورس کوتوتلی دانست که جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در آذر 1396 بر سر آن توافق کرده بودند.

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی افزود: این برنامه از مهر سال جاری آغاز خواهد شد و به مدت دو سال ادامه خواهد یافت. به گفته ایشان، بورس کوتوتل به صورت مشترک از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و سفارت فرانسه در ایران تامین اعتبار می شود. دانشجویان ضمن بهره مندی از کمک هزینه ماهانه،تسهیلات دیگری را از جانب طرف فرانسوی و ایرانی دریافت خواهند کرد. این دانشجویان در پایان دوره، از رساله خود با راهنمایی استاد راهنمای مشترک دفاع خواهند کرد.

برنامه­ بورس، ‌حاصل مذاکرات و توافق کمیته مشترک علمی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه بود که در آذر  1396 در تهران برگزار و برنامه ریزی شد. این برنامه ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه های: دانشگاه های تهران؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ دانشگاه تبریز؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ و دانشگاه اصفهان است. در یک دوره سی و شش ماهه (36 ماهه) که صرف نگارش پایان ­نامه­ دکتری می­ شود، دانشجو متعهد می شود تا 24 ماه را در ایران و 12 ماه را در فرانسه به تحصیل بپردازد.


( ۲۰ )