دکتر کوهیان در دیدار با رایزن فرهنگی سوریه: عزم ایران برای توسعه همکاری های علمی با دمشق

تعداد بازدید:۶۲۴
معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی در دیدار با رایزن فرهنگی سفارت سوریه در تهران، بر عزم وزارت علوم برای توسعه همکاری های علمی با کشور سوریه در زمینه های مختلف تاکید کرد.
دکتر کوهیان در دیدار با رایزن فرهنگی سوریه: عزم ایران برای توسعه همکاری های علمی با دمشق

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی در دیدار با رایزن فرهنگی سفارت سوریه در تهران، بر عزم وزارت علوم برای توسعه همکاری های علمی با کشور سوریه در زمینه های مختلف تاکید کرد. 
دکتر عطاء اله کوهیان، معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی در دیدار با آقای قیاسی، رایزن فرهنگی سوریه در تهران با تاکید بر همکاری نزدیک با سوریه در بعد علمی گفت: سوریه، جایگاه مهمی در نگاه ما دارد ،از این رو به دنبال توسعه فعالیت های خود در آینده می باشیم و مصمم هستیم همکاری های علمی با کشور سوریه در زمین ههای مختلف از جمله انجام طرح های مشترک تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو برای فرصت های کوتاه مدت مطالعاتی، تبادل بورس و حوزه های دیگر تقویت شود.
معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی با اشاره به انقضای برنامه اجرایی همکاری های علمی میان دو وزارت گفت: امضای سند جدید همکاری های علمی میان دو کشور باید سرعت بیشتری بگیرد تا بستر برای همکاری های هموارتر از گذشته شود.
آقای قیاسی، رایزن فرهنگی عراق ضمن تشکر از همکاری های وزارت علوم گفت: ما نیز تمایل داریم سند جدید همکاری های علمی میان دو کشور هر چه سریعتر به امضا برسد. از این رو آمادگی کامل خود را برای پیگیری روند امشا اعلام می کنم.
در ادامه، دو طرف به تبادل نظر درباره متن پیشنهادی برنامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش عالی سوریه پرداخته و توافق نمودند برنامه پیشنهادی تا نیمه مرداد به امضای دو طرف برسد.
شایان ذکر است در این دیدار، آقای باقری، رییس اداره دانشجویی و بورس های وزارت امور خارجه، آقای خسروی، کارشناس میز سوریه وزارت امور خارجه، خانم شمس، رییس اداره جذب دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان نیز حضور داشته و به ارایه و تبادل نظر در خصوص متن برنامه همکاری پرداختند.