اولین مجمع بین المللی نوآوری آسیا و اقیانوسیه

تعداد بازدید:۶۹۰
دکتر سالار آملی در افتتاحیه اولین مجمع بین المللی نوآوری آسیا و اقیانوسیه در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۳۹۸ در سالن اجلاس سران کشور در تهران بر أهمیت و ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی ایران از اقتصاد منابع به اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد
اولین مجمع بین المللی نوآوری آسیا و اقیانوسیه

دکتر سالار آملی در این نشست با اشاره به أهمیت و ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی ایران از اقتصاد منابع به اقتصاد دانش بنیان و أهمیت تجاری سازی یافته های پژوهشی و جایگاه مناسب ایران در نوآوری و تولید علم در منطقه و جهان، إبراز امیدواری کردند که این نشست بتواند گامی همسو و در تحقق این أهداف باشد. ایشان انتقال نوآوری و فناوری به داخل جامعه و تامین نیازهای ملی کشورسوق بسوی آموزش های فنی و حرفه ای و بین المللی سازی علم و فناوری را از أهداف بسیار مهم و اصلی در مسیر رشد علم و فناوری در کشور برشمردند.