دانشگاه گیلان به شبکه دانشگاههای راه ابریشم پیوست

تعداد بازدید:۳۳۵
پیرو برگزاری نشست مشترک رئیس دانشگاه گیلان و دبیر کل شبکه دانشگاههای راه ابریشم در حاشیه سومین دور همایش بین المللی مطالعات راه ابریشم با عنوان «مردم و محیط زیست در امتداد ابریشم» در اریبهشت ماه جاری، دانشگاه گیلان موفق شد به عضویت شبکه دانشگاههای راه ابریشم در آید.
دانشگاه گیلان به شبکه دانشگاههای راه ابریشم پیوست

شبکه دانشگاههای راه ابریشم با هدف توسعه روابط علمی و فرهنگی کشورهای در مسیر راه ابریشم، تحکیم صلح و دوستی و احیای سنت های مشترک ملت های ذیربط در دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک کره جنوبی و با حضور ۷۸ دانشگاه از کشورهای مختلف جهان از سال ۲۰۱۵ تشکیل شده است. این شبکه دارای چهار مجمع شامل شبکه اتحادیه روسای دانشگاههای راه ابریشم، انجمن بین المللی راه ابریشم، شبکه اتحادیه دانشجویان دانشگاههای راه ابریشم و ارکستر سمفونی است.

با توجه به تحولات علمی و اقتصادی در شرق، اهمیت جاده ابریشم در تحول اقتصادی کشورهای آسیایی و عضویت دانشگاههای برجسته کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا، پزتغال، یونان و روسیه در این شبکه، عضویت در این شبکه گام موثری در همکاریهای علمی و دانشگاهی و گسترش تبادلات فرهنگی و اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها در مسیر تاریخی جاده ابریشم محسوب می شود.


( ۱ )