همکاری های آموزشی ایران و عمان

تعداد بازدید:۴۷۴
نحوه تکمیل اطلاعات دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت آموزش عالی عمان منتشر شد
همکاری های آموزشی ایران و عمان

برای ارسال درخواست به رسمت شناخته شدن دانشگاه ایرانی توسط ارگان‌های دولتی سلطنت عمان با مراجعه به سایت www.mohe.gov.om اقدام نمائید.