همکاری های آموزشی ایران و عمان

تعداد بازدید:۳۳
نحوه تکمیل اطلاعات دانشگاه های جمهوری اسلامی در وب سایت آموزش عالی عمان منتشر شد
همکاری های آموزشی ایران و عمان

دانشگاه هایی که تمایل دارند توسط ارگانهای سلطنت عمان به رسمیت شناخته شوند، می توانند درخواست خود را به سایت زیر ارسال نمایند.

www.mohe.gov.om