انتخاب پروژه های تحقیقاتی برگزیده ایران و آلمان تا پایان تیرماه ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۹۱۰
نشست مشترک ارزیابی طرحهای پژوهشی ایران و آلمان به زودی برگزار خواهد شد
انتخاب پروژه های تحقیقاتی برگزیده ایران و آلمان تا پایان تیرماه  ۱۳۹۸

دکتر عطااله کوهیان، معاون مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی در خصوص نتایج طرحهای پژوهشی ایران و آلمان گفت: کمیته  ارزیابی طرح‌ها به صورت جداگانه در وزارتین علوم و بهداشت ایران و وزارت آموزش آلمان، طرح‌ها را بررسی و داوری نموده و در این مرحله در نشست مشترک ایران و آلمان، طرح‌ها نهایی خواهند شد.

معیارهای ارزیابی طرح‌ها نیز عبارتند از: صلاحیت علمی متقاضی، کیفیت و نوآوری پروژه، توسعه همکاری جدید بین محققان ایرانی و آلمانی، کیفیت طرح پژوهشی و میزان مشارکت محققان جوان، همچنین همکاری حداقل یک محقق ایرانی عضو هیأت علمی و یک محقق آلمانی در پروژه مشترک پژوهشی شرط اصلی استفاده از این فرصت علمی بود و پروژه‌هایی که حوزه فنی و حرفه‌ای را نیز در بر می‌گیرند، در اولویت خواهند بود.
دکتر کوهیان اضافه کرد: در نهایت، از طرحهای برگزیده مشترک حمایت به عمل خواهد آمد و تلاش می‌کنیم بر اساس زمان بندی پیش بینی شده، ارزیابی و اعلان فهرست نهایی طرح‌ها تا پایان تیرماه  ۱۳۹۸ انجام شود.


( ۷ )