بازدید متخصصین و شرکتهای دانش بنیان کشاورزی ایران از مجموعه های تحقیقاتی و فناوری ایالت باواریای آلمان

تعداد بازدید:۶۸۰
در این بازدیدها ضمن ایجاد ارتباط دو به دو بین شرکت ها ی ایرانی و آلمانی در خصوص زمینه ایجاد تحقیق و توسعه مشترک بحث و تبادل نظر شد.
بازدید متخصصین و شرکتهای دانش بنیان کشاورزی ایران از مجموعه های تحقیقاتی و فناوری ایالت باواریای آلمان

هیات محققان دانشگاهی به ریاست آقای دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی کرمان با همکاری بایرن اینترنشنال آلمان ضمن شرکت در نمایشگاه عرصه محصولات کشاورزی مونیخ از شرکت ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ایالت باواریا بازدید کردند. در این سفر ضمن ایجاد ارتباط دو به دو بین شرکت ها ی ایرانی و آلمانی در خصوص زمینه ایجاد پروژه های تحقیق و توسعه مشترک بحث و تبادل نظر شد.

هیات ایرانی از کارخانه های ماشین آلات کشاورزی Horsch و Holmer ، مرکز تحقیقات تنش های گرمایی دانشگاه رگنسبورگ و تحقیق در زمینه تحمل به خشکی گیاهان در دانشگاه ارلانگه، مرکز تحقیقات کشاورزی فرایزینگ، گلخانه های تمام اتوماتیک و مجتمع فناوری مونیخ و دانشگاه تحقیقات کاربردی مونیخ بازدید نموده و زمینه ایجاد ارتباط فعال بین پارک فناوری مونیخ و پارک های علم و فناوری ایرانی بررسی و فراهم گردید.