بورس تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد جمهوری کره

تعداد بازدید:۹۷۳
کره جنوبی به دو نفر از کارمندان دولت بورسیه تحصیلی می دهد
بورس تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد جمهوری کره

برای کسب اطلاعات بیشتر سایت را http://training.koica.go.kr ببینید, برای استفاده از این موقعیت تحصیلی تا ۱۰ فروردین سال آینده فرصت دارید.


( ۲ )