اعطای بورس تحصیلی جمهوری اسلواک

تعداد بازدید:۱۲۰۶
فراخوان اعطای بورس تحصیلی جمهوری اسلواک برای سال تحصیلی ۲۰۲۰- ۲۰۱۹منتشر شد
اعطای بورس تحصیلی جمهوری اسلواک

جمهوری اسلواکی فراخوان برنامه ملی بورس تحصیلی جمهوری اسلواکی را برای حمایت از تحرک دانشجویان، دانشجویان دکتری، معلمان، پژوهشگران و هنرمندان در سال ۲۰۰۵ را منتشر کرد. بودجه این برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش، علم، تحقیقات و ورزش جمهوری اسلواکی تقبل شده است.

برای کسب اطلاعات تکمیلی و نحوه ثبت نام به سایت
https://www.scholarships.sk/ مراجعه فرمایید.


( ۱ )