همکاری های بین المللی برای نوآوری های پایدار

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۱ کد : ۴۶۱۶۲ لیست اخبار اخبار آرشیو اخبار فراخوان
تعداد بازدید:۸۳۹
وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان (BMBF)، فراخوانی با عنوان CLIENT II را در مورد مشارکت های بین المللی در زمینه برنامه های نوآوری پایدار منتشر کرده است. هدف از این فراخوان؛ حمایت از مشارکت های بین المللی در زمینه های تغییرات اقلیم (آب و هوا)، محیط زیست و انرژی است. چارچوب این فراخوان بر اساس پروژه های پژوهشی و توسعه بین المللی از طریق شرکت های تجاری، مؤسسات آموزش عالی، موسسات تحقیقاتی غیر دانشگاهی، و همچنین موسسات شهری، حقیقی و انجمن های مرتبط در آلمان است.
همکاری های بین المللی برای نوآوری های پایدار

برنامه CLIENT II متمرکز بر "همکاری های پژوهشی و توسعه مبتنی بر تقاضا در حوزه کشورهای تازه صنعتی و در حال توسعه" است. مباحث زیر به محققان آلمانی فرصت می دهد تا به منظور همکاری با محققان و دانشگاهیان ایرانی، در این برنامه شرکت نمایند: سیستم های انرژی پایدار؛ و خطرات طبیعی

برنامه CLIENT II ، بر تامین مالی پروژه هایی متمرکز است که با مشارکت بویژه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال ظهور انجام می شوند. مشارکت در زمینه توسعه و اجرای راه حل های نوآورانه و پایدار برای رویارویی با چالش های خاص در کشور همکار در زمینه های بهره وری از مواد اولیه، فناوری مواد خام، مدیریت آب، حفاظت از محیط زیست / بهره وری انرژی، سازگاری با تغییرات آب و هوایی، آمایش سرزمین ها، سیستم های انرژی و خطرات طبیعی؛ از اهداف این برنامه است.

طرح های پیشنهادی برای پروژه های بین المللی تحقیق و توسعه؛ لازم است به هماهنگ کننده پروژه در آژانس مدیریت پروژه BMBF ، تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۱۹ ارسال شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر سایت فراخوان را ببینید.

https://www.internationales-buero.de/en/client_2.php