برگزاری کنفرانس های بین المللی در خصوص کیفیت آموزش - سریلانکا

تعداد بازدید:۸۷۵
کنفرانسهای شبکه بین المللی آژانسهای تضمین کیفیت آموزش عالی و کنفرانس آکادمیک شبکه کیفیت آسیا- اقیانوسیه در سریلانکا برگزار می شود
برگزاری کنفرانس های بین المللی در خصوص کیفیت آموزش - سریلانکا

کنفرانس های دوسالانه شبکه بین المللی آژانس های تضمین کیفیت آموزش عالی از ۵ لغایت ۸ فروردین ماه ۹۸ و کنفرانس آکادمیک سالانه شبکه کیفیت آسیا- اقیانوسیه تاریخ ۹ لغایت ۱۰ فرودین ماه ۹۸ در سریلانکا برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل