اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

تعداد بازدید:۱۲۴۷
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی توسط دانشگاه محقق اردبیلی درتاریخ ۱۲ و ۱۳ اریبهشت ۹۸ برگزار می شود.
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

محورهای همایش

  • فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
  • رفتار حرکتی
  • بیو مکانیک مهندسی و تکنولوژی ورزشی
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  • مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و توریسم ورزشی
  • روان شناسی ورزشی
  • جامعه شناسی و قانون، تاریخ و فلسفه ورزشی
  • ترببیت بدنی و ورزش در مدارس

برای کسب اطلاعات بیشتر پوستر همایش را ببینید.


( ۳ )