موسسه ایران شناسی و فرهنگستان علوم اتریش؛ همکاری های در حال توسعه با جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید:۱۰۵۰
خانم دکتر سی بیل ونتکر، معاون فرهنگستان علوم اتریش؛ مسئول بورس و امور بین الملل آن آکادمی، با جناب آقای دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام محترم بین الملل وزارت، دیدار و گفتگو کردند.
موسسه ایران شناسی و فرهنگستان علوم اتریش؛ همکاری های در حال توسعه با جمهوری اسلامی ایران

در این نشست که آقای پروفسور شوارتز، رئیس موسسه ایران شناسی اتریش، جناب آقای دکتر حبیبی، رئیس دانشگاه خوارزمی، و چند تن از مقامات آکادمی، به همراه رایزن فرهنگی سفارت اتریش در تهران، مقامات و نمایندگان دانشگاه خوارزمی، وزارت امور خارجه و مرکز همکاری های علمی بین المللی نیز حضور داشتند، همکاری موسسه ایران شناسی فرهنگستان علوم اتریش با دانشگاه های ایرانی، مثبت ارزیابی شده، مورد تاکید طرف اتریشی قرار گرفت.

فرهنگستان علوم اتریش، با ارائه برنامه های تعالی مشترک در حوزه های علم و علوم انسانی، قادر به فراهم آوردن فرصت هایی برای ایجاد و برقراری ارتباطات بین المللی در سطوح عالی است. بر اساس یک دعوت مشترک با همکاران طرح در کشورهای منتخب، این برنامه انگیزشی، پژوهشگران مهمان را قادر خواهد ساخت برنامه های همکاری مشخص خود را مطرح، و تقاضای خود را برای کمک های مالی از طریق ارتباط با گروه برجسته تحقیقات در اتریش در فضایی رقابتی، ارائه دهند.

بر اساس گفتگوها و مذاکرات انجام شده، عزم و اراده فرهنگستان علوم اتریش و شخص آقای پروفسور زایلینگر، فرهنگستان در توجه بیشتر به ایران، برای همکاری در زمینه های شرق شناسی، تاریخ تمدن ایران، اجرای فعالیت‌ها و پژوهش‌های مشترک در حوزه های مربوطه، و نیز آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های آن کشور از طریق تبادل استادان آموزش زبان فارسی معطوف شده است.

جناب آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز نیز در این جلسه، هدف از برقراری ارتباطات علمی بین‌المللی را ایجاد سیاست و ساختار همکاری در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در عرصه بین‌الملل دانستند و ضمن اشاره بر نقش سیاست گذاری وزارت عتف در تدوین اهداف توسعه بین الملل؛ بر تدوام همکاری های علمی آکادمیک با کشور اتریش، از طریق تبادل استادان، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی در قالب فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت؛ بورس های دکتری ترددی با استاد راهنمای مشترک؛ همچنین پذیرش دانشجو یان اتریشی در دانشگاه های کشور، تاکید ویژه نمودند.

علاقمندی به همکاری موسسه پژوهشی بین المللی جمعیت شناسی مستقر در آکادمی علوم اتریش (ÖAW) به همکاری با دانشگاه های کشور در زمینه های جمعیت شناسی و سرمایه انسانی، و جلب اندیشمندان و پژوهشگران جوان ایرانی در این موسسه بریا اجرای فعالیت های تحقیقاتی مشترک، از جمله موضوعات این جلسه بود.


( ۴ )