فراخوان بورس تحصیلی دانشگاه رنمین چین

تعداد بازدید:۷۰۱
دانشکده جاده ابریشم دانشگاه رنمین در رشته مطالعات معاصر چین در مقطع کارشناسی ارشد (۲۰۱۹) برای بورسیه تحصیلی اعلام کرد
فراخوان بورس تحصیلی دانشگاه رنمین چین

برای ملاحظه رشته ها و شرایط و سایر اطلاعات سایت دانشگاه را ببینید.

http://en.rdcy.org/Index/news_cont/id/53265.html


( ۵ )