فراخوان سازمان آیسسکو برای پست های بلا تصدی این سازمان

تعداد بازدید:۲۰۹۱
سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی اسلامی (ISESCO) قصد دارد به منظور تکمیل پست های بلا تصدی خود از متخصصین واجد شرایط کشورهای عضو بهره مند گردد. افراد واجد شرایط می توانند رزومه و مدارک مستند را تا ۲۰ دی ماه سال ۱۳۹۷ به ایمیل زیر ارسال نمایند iranisesco@gmail.com
فراخوان سازمان آیسسکو برای پست های بلا تصدی این سازمان

تخصص ها و شرایط هر پست:

  • متخصص برنامه اداره آموزش، دکترا در سوادآموزی و آموزش غیر رسمی و بزرگسالان
  • متخصص برنامه اداره علوم و فناوری، دکترا در فناوری اطلاعات و ارتباطلت یا توسعه تحقیقات علمی
  • متخصص برنامه اداره نیروی انسانی و مطالعات اجتماعی، دکترا در اقتصاد، علوم اجتماعی مربوط به ظرفیت سازی جوانان و دکترا در حفاظت و مراقبت از کودک
  • علوم حقوقی مربوط به زنان
  • متخصص برنامه اداره فرهنگ، دکترا در اندیشه و تمدن اسلامی، فرهنگ دیجیتال و مالکیت معنوی

شرایط عمومی همه پست ها:

  • دارا بودن حداکثر ۵۰ سال
  • مسط به دو زبان کاری آیسسکو (عربی، انگلیسی و فرانسه)
  • حداقل پنج سال سایقه تخصصی و کارشناسی

( ۶ )