چهارمین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضای ایران

تعداد بازدید:۹۰۱
حوزه های تحت پوشش:مکانیک، صنایع و هوافضا
چهارمین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضای ایران

تاریخ برگزاری: ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ آذر ۹۷

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۵ بهمن ۹۷

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۵ بهمن

وب سایت همایش: www.iranapa2019.ari.ac.ir