کنفرانس عمومی سالانه انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا

تعداد بازدید:۸۸۱
کنفرانس عمومی سالانه انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا (آسایهل) با محوریت «نقش دانشگاه‌های خصوصی در گسترش و ارتقا آموزش عالی» در دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد.این اتحادیه در سال ۱۹۵۶با هدف توسعه آموزش عالی و افزایش کیفیت آموزشی در منطقه جنوب شرق آسیا آغاز به فعالیت کرد. در سال ۱۳۹۵ ریاست این هیئت به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شد. نشست پیشین فروردین امسال در چین برگزار گردید
کنفرانس عمومی سالانه انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا
در این نشست آقای دکتر سالار آملی ضمن معرفی وضعیت آموزش عالی علم و تحقیقات در کشور، رشد شاخص های علمی بین المللی ایران در منطقه و جهان را مهم و در خور توجه دانستند ایشان ضمن اشاره به برخی آمار و داده های علمی و تولیدات علمی کشور، بین المللی شدن و بین المللی سازی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی را یکی از مهمترین أهداف علمی کشور دانستند آقای دکتر سالار آملی همچنین نقش مراکز آموزش عالی آزاد و خصوصی را در توسعه آموزش عالی و توسعه علمی فرهنگی و اقتصادی جامعه و کشور غیرقابل إنکار و تاثیرگذار قلمداد کردند.
ایشان بین المللی سازی آموزش عالی و برنامه ریزی در این راستا را از مهمترین وظائف دانشگاه های خصوص عنوان کردند. دکتر سالار آملی انعطاف پذیری و قوانین و مقررات نسبتاً سهل تَر موسسات آموزش عالی خصوصی را عامل مهمی برای پیش برد و کمک به أهداف بین المللی سازی قلمداد کردند.
قایم مقام بین الملل وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موضوع تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های مشترک آموزش عالی، تعریف پروژه های مشترک تحقیقاتی و استاد راهنمای مشترک دانشجویان را از جمله مهمترین برنامه های بین المللی سازی دانشگاه های خصوصی مورد أشاره و حائز أهمیت دانستند.