اولین نشست کارگروه های شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان فارسی درخارج از کشور برگزار شد

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۸:۱۶ کد : ۴۳۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۷
در راستای توسعه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور با عنایت به آئین نامه شورای علمی وبرنامه ریزی گسترش زبان فارسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور سه کارگروه تدوین برنامه درسی و سرفصل دروس، ک...
اولین نشست کارگروه های شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان فارسی درخارج از کشور برگزار شد
در راستای توسعه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور با عنایت به آئین نامه شورای علمی وبرنامه ریزی گسترش زبان فارسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور سه کارگروه تدوین برنامه درسی و سرفصل دروس، کارگروه تدوین کتب ومنابع آموزشی و کارگروه آزمون استاندارد زبان فارسی  با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه ها در مرکز همکاری های علمی بین المللی تشکیل گردید.​