انعقاد یادداشت تفاهم همکاری میان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه بری ایتالیا

تعداد بازدید:۶۹۶
یادداشت تفاهم همکاری بین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه بری ایتالیا امضا شد.
انعقاد یادداشت تفاهم همکاری میان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه بری ایتالیا

در این یادداشت تفاهم همکاری اعضاء متعهد شدند که طی یک چارچوب نظام مند در راستای گسترش، همفکری و همکاری های آموزشی- پژوهشی تلاش نمایند. همچنین بر انتقال تجربیات، انجام پروژه تحقیقاتی- کاربردی مشترک و همچنین تبادل دانشجو تأکید شده است

جهت مطالعه متن کامل یادداشت تفاهم همکاری می توانید به بخش تفاهم نامه های بین المللی وب سایت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه نوشیروانی مراجعه بفرمایید.