اهتمام ویژه پژوهشگاه ها به توسعه تعاملات بین المللی در حوزه علوم انسانی

تعداد بازدید:۷۵۶
در دیدار دکتر کوهیان با مدیر بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، بر توجه بیشتر پژوهشگاه ها به توسعه تعاملات بین المللی در حوزه علوم انسانی تاکید شد .
اهتمام ویژه پژوهشگاه ها به توسعه تعاملات بین المللی در حوزه علوم انسانی

دکتر کوهیان، معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی در ددار با دکتر اسفندیار، رییس اداره بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفتند: حوزه علوم انسانی از حوزه های است که ظرفیت و بستر زیادی برای تعاملات علمی بین المللی دارد. پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نیز با عنایت به رسالت خود نقش مهمی در تحکیم تعاملات علمی به ویژه شورای اسلامی و منطقه دارد.

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی با تاکید بر توانمندیهای پژوهشگاه گفتند: حضور در کارگروه های ملی هماهنگی و پی گیری همکاری های علمی آموزش های الکتریکی و بهره مندی دانشگاه های ایرانی از توانمندی های پژوهشگاه در حوزه نشر کتاب حوزه هایی است که می تواند در همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه مد نظر قرار گیرد.


( ۱ )