وزیر علوم برای شرکت درپانزدهمین اجلاس علم و فناوری وارد ژاپن شد

تعداد بازدید:۸۹۴
برگزاری میزگرد وزیران علوم و فناوری با شرکت وزرای علوم ۲۰ کشور به ریاست وزیر علوم و فناوری ژاپن وبا سخنان کوچی امی رئیس پانزدهمین اجلاس علم و فناوری از جمله برنامه های مهم این سفر بود.
وزیر علوم برای شرکت درپانزدهمین اجلاس علم و فناوری وارد ژاپن شد


دکتر غلامی در این میزگرد به ارائه گزارشی از روند علم و فناوری و دستاوردهای آن و توسعه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح کشور پرداخت.
وی همچنین بر ضرورت بین المللی سازی آموزش، انجام مبادلات دانشگاهی و علمی بدون محدودیت برای توسعه علم و فناوری و تحقق جهش علمی و چرخش مغزها، انتقال بین المللی علوم میان دانشمندان و فناوران و برداشتن مرزها ومحدودیت های موجود برای تحقق توسعه پایدار تاکید کرد.
وی گفت: علم و دانش پدیده ای بین المللی است که متعلق به همه مردم در سراسر جهان است و تحمیل تحریم و محدودیت های علمی و اقتصادی در تباین با حقوق بشر و توسعه پایدار قرار داشته و برای ما قابل قبول نیست.
در ادامه برنامه های این اجلاس و پس از اتمام " میزگرد وزرای علوم و فناوری جهان" که به دنبال دستیابی به توسعه پایدار در جهان با استفاده از علم و فناوری است، دکتر غلامی در نشست "تغییرات آب و هوا" سخنرانی می کند.