تاکید سفیر استرالیا بر حفظ و تداوم همکاری های علمی با ایران

تعداد بازدید:۹۹۱
آقای بیگ، سفیر استرالیا در تهران، رییس و اعضای کمیسیون تجاری و سرمایه گذاری سفارت استرالیا و جمعی از دانشگاهیان آن کشور، در دیدار با آقای دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر حفظ و تداوم همکاری های علمی و تحقیقاتی با جامعه دانشگاهی ایران تاکید کردند.
تاکید سفیر استرالیا بر حفظ و تداوم همکاری های علمی با ایران

ایشان استعدادهای ایرانی را از مهمترین استعدادهای شاغل به تحصیل در استرالیا عنوان کردند، و این واقعیت که عزم جدی از سوی دانشگاه های آن کشور برای جذب دانشجویان و محققان ایرانی همواره وجود دارد.

سفیر استرالیا، حفظ و گسترش همکاری های علمی ایران و استرالیا را صرفنظر از سرنوشت برجام، امیدوارکننده دانستند و عزم دولت استرالیا را بر توسعه همکاری های دوجانبه به ویژه در عرصه علمی و دانشگاهی با ایران را مثبت عنوان کردند.

آقای دکتر سالار آملی نیز در این دیدار با تشریح وضعیت مناسب همکاری های علمی و تحقیقاتی کشورمان با طرف ها و شرکای خارجی به ویژه روند رو به رشد همکاری های مشترک تحقیقاتی و تبادل تحصیلات تکمیلی با کشورهای اروپایی و برخی کشورهای پیشرو...، استرالیا و مراکز علمی آن کشور را برای همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی ایران را از اولویت های همکاری های علمی بین المللی این وزارت قلمداد کردند.

در این دیدار که نمایندگانی از دانشگاه های ایران و استرالیا نیز حضور داشتند، طرف های همکار در خصوص وضعیت همکاری های قبلی و ترسیم نحوه همکاری های آتی با یکدیگر، به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.


( ۱ )