برگزاری نمایشگاه بین المللی آموزشی در قزاقستان

تعداد بازدید:۶۹۰
نمایشگاه بین المللی آموزشی در چهار شهر آستانه، آتیرائو، شیمکنت و آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد
برگزاری نمایشگاه بین المللی آموزشی در قزاقستان

مرکز برنامه های بین المللی وابسته به وزارت آموزش و علوم جمهوری قزاقستان از دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی آموزشی از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ (۱۰ الی ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸) در چهار شهر آستانه، آتیرائو، شیمکنت و آلماتی قزاقستان دعوت به عمل آورده است.

دانشگاه های علاقه مند به حضور در نمایشگاه مذکور می توانند از طریق سایت نمایشگاه به آدرس www.ief.kz ثبت نام نمایند.


( ۱ )